Life of a love warrior

Vilken personlighet får styra dig?
 
När vi är inkarnerade har vi format en personlighet som säger vilka vi är. Det är egot som formar en identitet som säger att vem jag är, är annorlunda från vem du är. I den femte dimensionen och uppåt, där bara ren energi existerar, är vi alla ett. Men när vi är inkarnerade är vi en del av den illusion som heter separation. Där du är en person och jag är en person. Här formar vårt ego en personlighet. Ibland är den här personligheten i linje med vilka våra unika energier är på själsnivå, och ibland är det inte det. Vårt ego är väldigt fäst vid den personlighet, den identitet, egot har skapat här, och när vi börjar komma in mer och mer i vår själs sanning kan egot ha svårt att släppa taget om sin identitet. Det har jobbat hårt för att forma vår personlighet precis så som den är, och många av våra personlighetsdrag har tjänat oss under vissa perioder i vårt liv. Men när vi börjar vakna upp mer och mer till sanningen om vilka vi är kan det vara dags för egot att släppa vissa delar av sin personlighet. Detta kan vara svårt och utmanande för oss. Vissa delar blir vi väldigt fästa vid och vill hålla kvar vid, till varje pris. Men i slutändan är det bara vi som argumenterar mot oss själva, och vi kan aldrig vinna det argumentet. Det tjänar oss helt enkelt inte att fortsätta försvara egot och vår personlighet, om det inte är i linje med vilka vi är på själsnivå. Däri ligger vår sanna identitet, och ju mer vi lever i linje med den, desto mer tillfredsställda känner vi oss, och det ger våra liv mer mening.
 
Prova att känna efter i dig själv: vilka osanningar i din personlighet är du redo att släppa taget om, som inte längre tjänar dig? Vilka beteenden känns inte längre sanna för dig, men som du upprätthåller av ren och skär gammal vana? Ha tillit till det som kommer upp, oavsett vad det är. Sätt intentionen för dig själv att du nu är redo att släppa taget om allt det som inte längre tjänar dig och ditt högsta bästa.
 
Vårt ego kommer alltid vara en del av oss när vi är inkarnerade här. Men vi kan själva välja hur stor del av egot som får styra oss i vår personlighet, och hur mycket vi vill att vår själs energier och sanningar ska få lysa igenom. Det gäller bara att vara uppmärksam på vad som styr oss i våra dagliga liv - vår innersta sanning, eller vårt egos programmeringar och beteendemönster?